Připojení pomocí Wi-Fi

Myia funguje na každé Wi-Fi

Event, který jste si připravili a nakonfigurovali ve webové aplikaci Myia.Events můžete po zakoupení příslušného tarifu spojit s Wi-Fi sítí v místě konání akce. Kdokoliv, kdo připojí svůj mobilní telefon k této Wi-Fi a bude mít nainstalovanou mobilní aplikaci Myia, se automaticky stane účastníkem vašeho eventu.

Připojení pomocí Wi-Fi má tu výhodu, že k vašemu eventu má přístup jen ten, kdo je přítomen na místě. Tím zamezíte nechtěným příspěvkům na nástěnce od těch, kteří se akce neúčastní.

Nejsou potřeba žádné hashtagy. Stačí se připojit k Wi-Fi. Jen se vždy ujistěte, že v místě konání je otevřená Wi-Fi síť, která dokáže obsloužit všechny účastníky.

Připojení pomocí QR kódu

Myia je lokální komunikační platforma

Druhou možností je připojení pomocí QR kódu, který účastníci načtou do mobilní aplikace Myia. Tento kód snadno vygenerujete ve webové aplikaci Myia.Events.

Po načtení QR kódu je mobilní aplikace připojena k vašemu eventu až do jeho konce. Pokud pořádáte vícedenní event, jsou účastníci eventu spojeni po celou jeho dobu. A vy s nimi.

Takto se k vašemu eventu mohou připojit i vzdálení účastníci, například na videostreamu, a mohou interagovat s ostatními, klást dotazy přednášejícím a účastnit se hlasování.