Spojte se s účastníky

Posílání novinek pomocí Myii.

Myia vám umožní kdykoliv poslat všem účastníkům aktuální informace o programu, o organizačních změnách a další novinky.

Pošlete jim pozvánky na prezentace sponzorů.

Informujte je o následujících přednáškách a detailech večerního programu.

Myia jako veřejná nástěnka

Myia představuje veřejnou nástěnku, která je přístupná každému, kdo je připojen k danému eventu.

Zprávy na nástěnce mohou obsahovat text, obrázek nebo oboje.

Každý, kdo má nainstalovanou aplikaci Myia, může číst obsah nástěnky.

Pokud na nástěnce přibyde nová zpráva, dostane upozornění na svůj mobil.

Portál pro organizátory akce

Jako organizátor akce můžete psát zprávy na nástěnku pomocí webového Portálu Myia.Events.

Můžete si nastavit, zda účastníci akce mohou na nástěnku psát, nebo z ní pouze číst.