OBCHODNÍ PODMÍNKY

Myia Systems s.r.o.,
se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 041 62 404
(dále jen "Myia" nebo "Poskytovatel")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO PROVOZ SLUŽEB

6. LICENCE

7. PODMÍNKY UŽITÍ SLUŽBY

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. Soulad s GDPR

10. Účely zpracování osobních údajů

11. Zabezpečení osobních údajů

12. Odpovědnost za zpracování osobních údajů

13. DORUČOVÁNÍ

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍV Praze, 25.5.2018