Dotazy přednášejícím

CommunicationBlock1Pic

Účastníci eventu mohou psát dotazy na sdílenou nástěnku. Ostatní mohou položené dotazy “lajkovat”, pokud je odpověď také zajímá.

Každý účastník vidí položené dotazy na svém mobilu. Současně můžete seznam dotazů nebo vybraný dotaz promítat pomocí webové aplikace Myia.

Moderátor nebo přednášející mohou vybírat nejzajímavější dotazy s ohledem na to, kolik zbývá času na jejich zodpovězení.

CommunicationBlock2Pic

Díky Myie položí dotaz přednášejícím i ti účastníci, kteří by se jinak nezeptali. Event tak bude živější a účastníci si z něho odnesou mnohem více.

Ve velkém sále bývá problém s položením dotazu, předávání mikrofonu nebo opakování dotazu moderátorem je plýtvání drahocenným časem.

Myia umožňuje zodpovědět i dotazy, na které nezbyl čas. Přispět mohou i ostatní účastníci, pokud k tomu mají co říci, případně lze ještě doplnit podrobnosti a odkazy po skončení přednášky.