Nechte účastníky hlasovat

Hlasování pomocí Myii

Nechte účastníky hlasovat o nejoblíbenějším přednášejícím, o nejzajímavějším tématu nebo o nejlepším jídle k obědu.

Zeptejte se jich, proč navštívili Vaši akci.

Ukažte jim, že jejich názor Vás zajímá.

Sbírejte zpětnou vazbu pomocí Myii

Pomocí Myii můžete rozeslat otázky s několika možnými odpověďmi na výběr.

K otázce můžete přidat obrázek nebo fotografii.

Každý má jeden hlas. Volbu lze měnit, ale počítá se jen ta poslední.

Všichni mohou průběžně sledovat stav hlasování na telefonu.

Portál pro organizátory akce

Hlasování si můžete připravit předem na Portálu Myia a jednoduše je rozeslat ve správný čas.

Můžete si nastavit, kdo může vytvářet otázky pro hlasování – zda pouze organizátoři nebo i účastníci.

Lze nastavit, aby každý hlasující dostal po odeslání hlasování lístek s unikátním číslem, a ty slosujete. Můžete zorganizovat třeba tombolu!